024 3555 8805

Chương trình iSmartKids

Chương trình giúp trẻ phát triển các kỹ năng: Tự phục vụ, tự lập, bảo vệ bản thân, ứng xử, tăng cường vốn từ vựng, khả năng diễn đạt, quản lý thời gian, lập mục tiêu học tập, giáo dục giới tính…
Chương trình giáo dục kỹ năng sống toàn diện iSmartKids được xây dựng dành riêng cho học sinh mầm non và tiểu học. Chương trình hướng tới mục tiêu giáo dục một cách toàn diện các kỹ năng cơ bản cần thiết cho trẻ theo nội dung hướng dẫn số 463/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các lớp học vào cuối tuần hoặc buổi tối các ngày thường. Phụ huynh có thể lựa chọn các lớp học có sẵn theo các khung giờ khác nhau.

Cha mẹ nào nuôi con mà không cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi con: Nhút nhát, sợ người lạ, khó tập trung, quá hiếu động, bướng bỉnh, khó bảo, vốn từ và cách diễn đạt hạn chế, ý thức tự giác...
Cha mẹ nào nuôi con mà không cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi con: Nhút nhát, sợ người lạ, khó tập trung, quá hiếu động, bướng bỉnh, khó bảo, vốn từ và cách diễn đạt hạn chế, ý thức tự giác...
Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng sống toàn diện iSmartKids được xây dựng dành riêng cho học sinh mầm non, học sinh tiểu học và học sinh THCS. Phương pháp xây dựng bài giảng, tổ chức các...