024 3555 8805
DolphinKids /Event/ Educational method ZigZag

Educational method ZigZag

Ví dụ về phương pháp zigzag:

♦   Một trong những bài học có một chuyến đi tưởng tượng vào tâm trái đất và một trò chơi trên Bảng thông minh mà trẻ cần gắn những hình ảnh tương ứng vào các tầng khác nhau của trái đất.

♦   Sau đó trẻ tự tạo ra những mô hình khác nhau về các tầng của trái đất. Tiếp theo, trẻ thuyết trình về sản phẩm và hiểu biết của mình trước ống kính máy quay.

♦   Ngay sau đó, máy quay được kết nối và bài nói được trình chiếu, cả lớp tham gia thảo luận về phần trình bày của bạn hoặc của chính mình. Như vậy cùng một thông tin được cung cấp nhưng theo 4 cách khác nhau. Trẻ được tham gia tích cực vào bài học, điều này tạo ra sự thích thú và phát triển khả năng thu nhận cũng như xử lý thông tin.

Đăng ký học viêncaptcha