024 3555 8805

Rèn luyện kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, lãnh đạo

Không phải chờ đến khi một người trưởng thành mới cần đến các kỹ năng lãnh đạo. Kỹ năng lạnh đạo có giá trị cho dù bạn ở bất kể độ tuổi nào – dù đang đi học hay đang làm việc. Có điều,...