024 3555 8805

Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà trẻ em ngày nay cần trong tương lai đó là kỹ năng Tư Duy Phê Phán. Kỹ năng này là một trong nhóm 6 kỹ năng sống cần thiết của mỗi đứa trẻ cần có
Trẻ em cần phải học các kỹ năng tư duy phản biện để có thể thành công không chỉ trong trường học mà cả cuộc sống. Cha mẹ và thầy cô giáo phải làm gì để có thể giúp trẻ trở thành những “nhà...