024 3555 8805

Phát triển tư duy sáng tạo, phản biện, giải quyết vấn đề

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, việc dạy trẻ thực hành các kỹ năng sống như bơi, đạp xe, cách chào hỏi… thường được ưu tiên hơn việc dạy trẻ kỹ năng tư duy sáng tạo. Cũng không ít phụ...