024 3555 8805

Nhận xét , đánh giá

Đây là chương trinh cháu Khánh Trang thích nhất, đi đâu làm gì con cũng không nghỉ học. Chương trinh thật sự rất thành công trong việc phát triển các kỹ năng cho trẻ, giúp các con tự tin hơn trong học tập...
Đây là chương trinh cháu Khánh Trang thích nhất, đi đâu làm gì con cũng không nghỉ học. Chương trinh thật sự rất thành công trong việc phát triển các kỹ năng cho trẻ, giúp các con tự tin hơn trong học tập...
Thật tuyệt vời! Sang năm lại cho các con tham gia khóa hè bán trú tại DolphinKids