024 3555 8805
DolphinKids /Nhận xét , đánh giá/ Chị: Quỳnh Trang

Chị: Quỳnh Trang

“Đây là chương trinh cháu Khánh Trang thích nhất, đi đâu làm gì con cũng không nghỉ học. Chương trinh thật sự rất thành công trong việc phát triển các kỹ năng cho trẻ, giúp các con tự tin hơn trong học tập và giao tiếp hàng ngày”

Đăng ký học viêncaptcha

Bài viết liên quan

Đây là chương trinh cháu Khánh Trang thích nhất, đi đâu làm gì con cũng không nghỉ học. Chương trinh thật...
Thật tuyệt vời! Sang năm lại cho các con tham gia khóa hè bán trú tại DolphinKids